Rekord resultat for Vagar Lufthavn
17/05/2016

Rekord resultat for Vagar Lufthavn

Vagar Lufthavn på Færøerne har netop offentliggjort sit regnskab for 2015, og den viser et overskud på 4,6MDKK før skat. Det er en væsentlig forbedring fra 2014, hvor lufthavnen gav 1,7MDKK i overskud.

Året efter, at Vagar Lufthavn fik en ny terminal og servicebygninger, er lufthavnen nu kommet ud med det bedste resultat i lufthavnens historie. Med et rekordresultat og rekord høje passagertal er lufthavnen godt rustet til fremtidige udfordringer. Væksten i passagertallene var 10,5 % i forhold til 2014. Det vil sige, at godt 276.000 passagerer rejste igennem lufthavnen.

Udover at det finansielle resultat var meget tilfredsstillende, reducerede lufthavnen også passagerafgiften. Passagerafgiften blev reduceret fra 185DKK til 165DKK eller med 12 % i 2015. Reduceringen betød for lufthavnen 2MDKK i færre indtægter. Udover reduceringen i passagerafgiften har lufthavnen givet rabatter på omkring 1,7MDKK til nye ruter.

”Selskabet har satset på en fornuftig drift og fornuftige investeringer, således at selskabet er godt rustet til flere investeringer i fremtiden. Selskabets opgave er at knytte Færøerne tættere til omverden, og det arbejder vi kontinuerligt hen imod”, siger Kitty May Ellefsen, bestyrelsesformand i Vagar Lufthavn.

Udvidelsen af lufthavnen har ikke kun gjort det muligt for større fly at lande i lufthavnen og flyve længere end før. Investeringerne i nyt navigationsudstyr, bedre lyskonfiguration med mere har også formået at får regulariteten i og omkring lufthavnen i top.

”De kommende år vil Vagar Lufthavnen løbende arbejde med at forbedre forholdene omkring lufthavnen, samt at investere i udstyr som kan forbedre regulariteten endnu mere”, siger Jákup Sverri Kass, direktør i Vagar Lufthavn.

De første fire måneder i 2016, giver lufthavnsledelsen grund til optimisme, idet at væksten har været 7,8 % sammenlignet med de fire første måneder i 2015.